هر گونه سوال پیشنهاد و یا انتقادی به عملکرد سایت دارید به ایمیل زیر پیام بفرستید اطمینان داشته باشید که در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده میشود :

 

 

 

 

pardazesh_2012@yahoo.com